Bestuur

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit 5 leden, te weten:

Voorzitter: Luc van den Berg, rettizroov.[antispam].@najadclub.nl  

Secretaris: Pal van der Meulen, siraterces.[antispam].@najadclub.nl  

Penningmeester: Erik Verroen, retseemgninnep.[antispam].@najadclub.nl  

Bestuursleden:  Marga van Houdt (redactie) eitcader.[antispam].@najadclub.nl  en Gees Wymenga (webmaster) retsambew.[antispam].@najadclub.nl