Bestuur

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit 4 leden, te weten:

Voorzitter: Luc van den Berg, rettizroov.[antispam].@najadclub.nl  

Secretaris: functie vanaf heden vacant siraterces.[antispam].@najadclub.nl  

Penningmeester: Erik Verroen, retseemgninnep.[antispam].@najadclub.nl  

Bestuursleden:  Marga van Houdt, redactie/webmaster eitcader.[antispam].@najadclub.nl

Ondersteunend lid: Bert van Sloten, website  eitcader.[antispam].@najadclub.nl